Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Τρίτη 4.07.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 16ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 27.06.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 15ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πέμπτη 22.06.202319:30
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – 9η Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (Άρθρο 67 & 5 Ν.3852/10)
Τρίτη 20.06.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 14ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 20.06.202320:00
Πρόσκληση σύγκλησης 5ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκοπέλου
Τρίτη 13.06.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 13ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 9.05.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 11ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 9.05.202319:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Τρίτη 9.05.202318:30
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
1 4 5 6 7 8 12