Τετάρτη 29 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Παρασκευή 27.10.202310:00
Πρόσκληση 24ης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 3.10.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 23ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή 29.09.202311:00
Πρόσκληση 19ης έκτακτης – κατεπείγουσας συνεδρίασης ΔΣ Σκοπέλου
Παρασκευή 15.09.202319:00
Πρόσκληση σύγκλησης 22ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή 15.09.202320:00
Πρόσκληση σύγκλησης 18ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Παρασκευή 15.09.202319:30
Πρόσκληση σύγκλισης 17ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Πέμπτη 7.09.202312:00
Πρόσκληση (έκτακτης-κατεπείγουσας δια περιφοράς) σύγκλησης 16ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Τρίτη 29.08.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 21ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 29.08.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 21ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
1 4 5 6 7 8 15