Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Πέμπτη 19.01.202309:00 έως 10:00
Πρόσκληση σύγκλησης 2ης (κατεπείγουσας, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή 13.01.202309:00 εως 10:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δευτέρα 9.01.202318:30
Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου – Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023
Δευτέρα 9.01.202318:00
Πρόσκληση 1ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου – Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023
Παρασκευή 30.12.202216:00 έως 16:30
Πρόσκληση σύγκλησης 15ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δια Περιφοράς (Άρθρο 67 & 5 Ν.3852/10)
Τετάρτη 28.12.202216:00 έως 16:30
Πρόσκληση σύγκλησης 45 ης (έκτακτης-κατεπείγουσας, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 20.12.202209:00 έως 11:00
Πρόσκληση σύγκλησης 44ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Δευτέρα 12.12.202213:00 έως 14:00
Πρόσκληση σύγκλησης 43ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή 2.12.202209.00-10.00
Πρόσκληση σύγκλησης 8ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκοπέλου
1 4 5 6 7 8 9