Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις
Τετάρτη 12.06.202420:30
Πρόσκληση σύγκλησης 3ης (κατεπείγουσας) Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου
Κυριακή 14.04.202418:30
Πρόσκληση σύγκλησης 2ης (τακτικής) Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου
Παρασκευή 19.01.202418:00
Πρόσκληση σύγκλησης 1ης (τακτικής) Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου
Πέμπτη 3.08.202309:00
Πρόσκληση σύγκλησης 7ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Σκοπέλου
Τρίτη 20.06.202320:00
Πρόσκληση σύγκλησης 5ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκοπέλου
Τετάρτη 5.04.202308.00
Πρόσκληση σύγκλησης 2ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκοπέλου
Τρίτη 28.03.202318:30
Πρόσκληση σύγκλησης 1ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκοπέλου
Παρασκευή 2.12.202209.00-10.00
Πρόσκληση σύγκλησης 8ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκοπέλου