Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Νομικά Πρόσωπα / Επιτροπές / Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου
Share It!

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Άγγελος Ξηντάρης του Γεωργίου Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Νικόλαος Βαφίνης του Δημητρίου Αντιπρόεδρος

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Γεώργιος Γκάρας του Χριστοφόρου Λιμενάρχης
Βασιλική Παλαιολόγου του Αναστασίου Μέλος
Δημήτριος Κατσάρης του Νικολάου Μέλος
Μαρία Σοφικίτου του Ελευθερίου Μέλος
Νικόλαος Γιολδάσης του Γεωργίου Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Γεώργιος Σταματίου του Ιωάννου Αναπληρωματικό Μέλος
Γεώργιος Φύβγας του Δημητρίου Αναπληρωματικό Μέλος
Ιωάννα Ευσταθίου του Αθανασίου Αναπληρωματικό Μέλος
Ιωάννα Ροποτού του Θωμά Αναπληρωματικό Μέλος
Ιωάννης Ξηρογιάννης του Γεωργίου Αναπληρωματικό Μέλος
Σπυρίδων Δροσάκης του Δροσάκη Αναπληρωματικό Μέλος