Σάββατο 22 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Διαδικασίες & Δικαιολογητικά

Για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου θα χρειαστεί να προσκομίσετε:

 1. Την συνημμένη αίτηση.
 2. Την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση.
 3. Παράβολο 18€ από το e-paravolo (κωδ. 2386)
 4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (από το Δήμο γέννησης)
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το gov.gr
 6. Ληξιαρχική πράξη γάμου από το Δήμο σας (με καταχώρηση διαζυγίου, για διαζευγμένους)
 7. Ληξιαρχική πράξη θανάτου από το Δήμο σας (σε περίπτωση θανάτου πρώην συζύγου)

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σταμούλη Μίνα 2424350110 stamouli@skopelos.gov.gr

Για την έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας θα χρειαστεί να προσκομίσετε:

 1. Την συνημμένη αίτηση.
 2. Αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας.
 3. Εκκαθαριστικό τελευταίου έτους.
 4. Ένα λογαριασμό ΔΕΚΟ.
 5. Το συμβόλαιο κατοικίας.

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σταμούλη Μίνα 2424350110 stamouli@skopelos.gov.gr

Για την έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου πριν το 2013, θα χρειαστεί να προσκομίσετε:

 1. Την συνημμένη αίτηση.
 2. Αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας.
 3. Ακριβή στοιχεία του γεγονότος.

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σταμούλη Μίνα 2424350110 stamouli@skopelos.gov.gr

Για την έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης πριν το 2013, θα χρειαστεί να προσκομίσετε:

 1. Την συνημμένη αίτηση.
 2. Αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας.
 3. Ακριβή στοιχεία του γεγονότος.

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σταμούλη Μίνα 2424350110 stamouli@skopelos.gov.gr

Για την έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου πριν το 2013,  θα χρειαστεί να προσκομίσετε:

 1. Την συνημμένη αίτηση.
 2. Αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας.
 3. Ακριβή στοιχεία του γεγονότος.

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σταμούλη Μίνα 2424350110 stamouli@skopelos.gov.gr

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών θα χρειαστεί να προσκομίσετε:

 1. Την συνημμένη αίτηση προς τον Δήμο.
 2. Αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας
 3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. Εάν είναι πριν το 2013 από τον Δήμο, αν είναι μετά το 2013 από το gov.gr

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σταμούλη Μίνα 2424350110 stamouli@skopelos.gov.gr

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Μητρώου Αρρένων θα χρειαστεί να προσκομίσετε:

 1. Την συνημμένη αίτηση.
 2. Αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας.

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σταμούλη Μίνα 2424350110 stamouli@skopelos.gov.gr

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Μητρώου Αρένων θα χρειαστεί να προσκομίσετε:

 1. Την συνημμένη αίτηση.
 2. Αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας.
 3. Φωτογραφία (σε περίπτωση ανηλίκων).

Συνημμένα έγγραφα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Σταμούλη Μίνα 2424350110 stamouli@skopelos.gov.gr