Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Νομικά Πρόσωπα / Επιτροπές / Δημοτικό Συμβούλιο ΔΕΥΑ Σκοπέλου
Share It!

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Βούλγαρης Αριστείδης του Νικ. Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Λαγουδάκης Γεώργιος του Δημητρίου Αντιπρόεδρος

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Λεμονής Θωμάς Εκπρόσωπος κοινων. φορέα
Πατσής Νικόλαος του Σπυρίδωνος Εκπρόσωπος εργαζομένων
Ιωάννα Ευσταθίου του Αθανασίου Μέλος
Λεμονής Κωνσταντίνος του Παναγιώτη Μέλος
Μπετσάνης Παντελής του Αλεξάνδρου Μέλος
Σάββα Μαρία του Παναγιώτη Μέλος
Σοφικίτου Μαρία του Ελευθερίου Μέλος