Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Νομικά Πρόσωπα / Επιτροπές / Δημοτικό Συμβούλιο ΔΕΥΑ Σκοπέλου
Share It!

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Βούλγαρης Αριστείδης του Νικ. Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Σοφικίτου Μαρία του Ελευθερίου Αντιπρόεδρος

Γραμματέας

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Σάββα Μαρία του Παναγιώτη Γραμματέας

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Γιολδάσης Ιωάννης Εκπρόσωπος κοινων. φορέα
Λιθαδιώτης Κων/νος του Χρυσοστόμου Εκπρόσωπος εργαζομένων
Eυσταθίου Δημήτριος του Κων/νου Μέλος
Αναγνώστου Γεώργιος του Παντελή Μέλος
Δένδης Σταμάτιος του Αλεξάνδρου Μέλος
Κλωνάρης Αδαμάντιος του Κων/νου Μέλος
Νικόλαος Βαφίνης του Δημητρίου Μέλος