Τρίτη 21 Μαρτίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Δευτέρα 12.09.202219:00
Πρόσκληση σύγκλησης 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Πέμπτη 8.09.202209:00 έως 09:30
Πρόσκληση σύγκλησης 32ης (κατεπείγουσας, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πέμπτη 1.01.197009:00 έως 10:00
Πρόσκληση σύγκλησης 31ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
“Πρόσκληση σύγκλησης 9ης έκτακτης – κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου”
Τρίτη 30.08.202209:00 - 10:00
Πρόσκληση σύγκλησης 30ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τετάρτη 10.08.202209:00 - 09:30
Πρόσκληση σύγκλησης 29ης (κατεπείγουσας, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 9.08.202209:00 - 09:30
Πρόσκληση σύγκλησης 10ης (Τακτικής- Διά περιφοράς) Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής
Δευτέρα 8.08.202209:00 - 10:00
Πρόσκληση σύγκλησης 28ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπή
1 3 4 5