Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Δευτέρα 15.01.202419:00
Πρόσκληση σύγκλησης 3ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Δευτέρα 15.01.202418:00
Πρόσκληση σύγκλησης 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Τετάρτη 10.01.202410:00
Πρόσκληση σύγκλησης 1ης (Κατεπείγουσας- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Κυριακή 7.01.202412:00
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής
Παρασκευή 29.12.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 32ης (Κατεπείγουσας) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Δευτέρα 18.12.202318:00
Πρόσκληση σύγκλησης 24ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ Σκοπέλου
Τρίτη 12.12.202313:00
Πρόσκληση σύγκλησης 30ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 12.12.202312:30
Πρόσκληση σύγκλησης 9ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής
Τετάρτη 6.12.202313:00
Πρόσκληση σύγκλησης 29ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
1 3 4 5 6 7 15