Σάββατο 22 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Παρασκευή 15.09.202319:00
Πρόσκληση σύγκλησης 22ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή 15.09.202320:00
Πρόσκληση σύγκλησης 18ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Παρασκευή 15.09.202319:30
Πρόσκληση σύγκλισης 17ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Πέμπτη 7.09.202312:00
Πρόσκληση (έκτακτης-κατεπείγουσας δια περιφοράς) σύγκλησης 16ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Τρίτη 29.08.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 21ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 29.08.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 21ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή 18.08.202311:00
Πρόσκληση (έκτακτης-κατεπείγουσας δια περιφοράς) σύγκλησης 15ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Τετάρτη 16.08.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 20ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Δευτέρα 7.08.202320:00
Πρόσκληση στην 14η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
1 5 6 7 8 9 15