Σάββατο 22 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Τηλεφωνικός Κατάλογος

Δήμαρχος

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ Email
Περίσσης Σταμάτης Δήμαρχος 2424350100 mayor@skopelos.gov.gr

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ Email
Ξηντάρης Άγγελος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2424350104 inskopelos1@gmail.com

Αντιδήμαρχοι

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ Email
Βαφίνης Νικόλαος Αντιδήμαρχος 6981219192 dk.glossas@gmail.com
Βούλγαρης Αριστείδης Αντιδήμαρχος 2424350103, 6977701070 antidimarxos@skopelos.gov.gr
Κοχύλης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 6974122300 antidimarxosg@skopelos.gov.gr
Μαντάς Δαμιανός - Ανάργυρος (Δάνης) Αντιδήμαρχος 6930075208, 2424350111 antidimarxosd@skopelos.gov.gr

Ειδικοί Συνεργάτες Δημάρχου

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ Email
Μελαχροινάκη Ζαφειρώ Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου 2424350118 melaxroinaki@skopelos.gov.gr
Παπαδημητρίου Δημήτρης Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου 2424350105 papadimitriou@skopelos.gov.gr

Πρωτόκολλο - Τηλεφωνικό Κέντρο

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ Email
Ακριβόπουλος Χρήστος Υπάλληλος 2424350100 protok@skopelos.gov.gr

Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ Email
Σταμούλη Μίνα Υπάλληλος 2424350110 stamouli@skopelos.gov.gr

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ Email
ΚΕΠ Γλώσσας 2424034480
Τζανετή Καλλιόπη Υπάλληλος 2424034480 tzaneti138p@kep.gov.gr
ΚΕΠ Σκοπέλου 2424029064
Βασιλούδη Ιωάννα Προϊστάμενος 2424029064 d.skopelou@kep.gov.gr

Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ Email
Αμπελάκιας Κων/νος Ηλεκτρονικός 2424350133 admin@skopelos.gov.gr

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ Email
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσίων
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας prosopiko@skopelos.gov.gr
Γκίκα Βάσω Υπάλληλος 2424350108 prosopiko@skopelos.gov.gr
Γούλας Γεώργιος Υπάλληλος 2424350109 goulas@skopelos.gov.gr
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
Προβιά Αικατερίνη Προϊστάμενος 2424350112 kprovia@skopelos.gov.gr
Τμήμα ΚΕΠ
ΚΕΠ Γλώσσας ΚΕΠ 2424034480 tzaneti138p@kep.gov.gr
ΚΕΠ Σκοπέλου ΚΕΠ 2424029064 d.skopelou@kep.gov.gr
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών oikonomiki@skopelos.gov.gr
Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
Ευάγγελος Κρασσάς Προσόδων και Περιουσίας 2424350119 krassas@skopelos.gov.gr
Σκλάβος Πανταζής Ταμείο 2424350121 sklavos@skopelos.gov.gr
Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών prom@skopelos.gov.gr
Χρυσάνθη Κατερίνα Υπάλληλος 2424350114 prom@skopelos.gov.gr
Ράπτη Στέλλα Υπάλληλος 2424350115 rapti@skopelos.gov.gr
Αργυρίου Βασίλειος Λογιστήριο, Γραφείο Πρ/σμού & Μισθοδοσίας 2424350116 argiriou@skopelos.gov.gr
Αντωνίου Ιωάννης Λογιστήριο, Γραφείο Πρ/σμού & Μισθοδοσίας 2424350117 antoniou@skopelos.gov.gr

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ Email
Μακαρατζή Ελισάβετ Προϊστάμενος 2424350107 makatzi@skopelos.gov.gr
Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Κουμανιτσιώτης Ευάγγελος Υπάλληλος 2424033502 dk.glossas@gmail.com

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσίων, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ Email
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ techniki@skopelos.gov.gr
Παχής Ηλίας Προϊστάμενος 2424350122 pachis@skopelos.gov.gr
Αμυγδαλάκη Αλεξάνδρα Υπάλληλος 2424350123 amygdalaki@skopelos.gov.gr
Οικονόμου Αλέξανδρος Υπάλληλος 2424350124 oikonomou@skopelos.gov.gr
Τσακρίδης Απόστολος Ηλεκτροτεχνίτης tsakridis@skopelos.gov.gr
Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, και Πολιτικής Προστασίας
Μαρούλη Βάσω Υπάλληλος 6983087468
Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας polprost@skopelos.gov.gr
Προβιά Αγγελική Προϊσταμένη Δ/σης 2424350125 aprovia@skopelos.gov.gr
Τμήμα Πολεοδομίας
Συρίγου Μαρία Υπάλληλος 2424022607 poleodomia@skopelos.gov.gr