Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Πρόσκληση σε Διευρυμένη Σύσκεψη Δημοτικού Συμβουλίου
Δευτέρα 26.09.202209.00-09.30
Πρόσκληση σύγκλησης 11ης (Τακτικής- Διά περιφοράς) Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής
Παρασκευή 23.09.202209:00 έως 11:00
Πρόσκληση σύγκλησης 34ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή 16.09.202209:00 έως 10:00
Πρόσκληση σύγκλησης 33ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Δευτέρα 12.09.202219:00
Πρόσκληση σύγκλησης 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Πέμπτη 8.09.202209:00 έως 09:30
Πρόσκληση σύγκλησης 32ης (κατεπείγουσας, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πέμπτη 1.01.197009:00 έως 10:00
Πρόσκληση σύγκλησης 31ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
“Πρόσκληση σύγκλησης 9ης έκτακτης – κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου”
Τρίτη 30.08.202209:00 - 10:00
Πρόσκληση σύγκλησης 30ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
1 2
Δήμος Demo

FREE
VIEW