Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Τρίτη 25.06.202412:30
Πρόσκληση σύγκλησης 20ης (Τακτικής- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πέμπτη 27.06.202420:00
«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε Ειδική Μεικτή Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής » (Άρθρο 67 & 67Α Ν. 3852/10)
Δευτέρα 17.06.202420:00
«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» Τακτική Συνεδρίαση (Άρθρο 67 & 5 Ν.3852/10)
Δευτέρα 17.06.202410:30
Πρόσκληση σύγκλησης 19ης (Τακτικής- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Τετάρτη 12.06.202420:30
Πρόσκληση σύγκλησης 3ης (κατεπείγουσας) Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου
Δευτέρα 3.06.202410:30
Πρόσκληση σύγκλησης 18ης (Τακτικής- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπή
Τρίτη 28.05.202410:30
Πρόσκληση σύγκλησης 17ης (Κατεπείγουσας- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Παρασκευή 24.05.202410:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2Ης Ε.ΕΠ.ΕΤ. ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔ. ΝΗΣΩΝ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ (1η/2024)
Πέμπτη 23.05.202411:30
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΕΝΤΟΛΗ) ΤΗΣ 2Ης Ε.ΕΠ.ΕΤ. ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔ. ΝΗΣΩΝ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ (1η/2024 ΑΥΤΟΨΙΑΣ)
1 2 3 15