Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Τετάρτη 29.11.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 28 ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τετάρτη 22.11.202311:00
Πρόσκληση σύγκλησης 27ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τετάρτη 15.11.202311:00
Πρόσκληση σύγκλησης 26 ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Δευτέρα 6.11.202312:00
Πρόσκληση σύγκλησης 25ης (Κατεπείγουσας, δια περιφοράς) Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή 27.10.202310:00
Πρόσκληση 24ης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 3.10.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 23ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή 29.09.202311:00
Πρόσκληση 19ης έκτακτης – κατεπείγουσας συνεδρίασης ΔΣ Σκοπέλου
Παρασκευή 15.09.202319:00
Πρόσκληση σύγκλησης 22ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή 15.09.202320:00
Πρόσκληση σύγκλησης 18ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
1 2 3 10