Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις
Τρίτη 9.05.202318:30
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Τρίτη 11.04.202318:00
Πρόσκληση σύγκλησης 6ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ Σκοπέλου
Τετάρτη 22.03.202318:30
Πρόσκληση σύγκλησης 5ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ Σκοπέλου
Δευτέρα 20.02.202317:30
Πρόσκληση σύγκλησης 4ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ για την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023
Παρασκευή 20.01.202311:00-11:30
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου για την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023
Δευτέρα 9.01.202318:00
Πρόσκληση 1ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου – Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023
Παρασκευή 30.12.202216:00 έως 16:30
Πρόσκληση σύγκλησης 15ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δια Περιφοράς (Άρθρο 67 & 5 Ν.3852/10)
Τρίτη 29.11.202218:00
Πρόσκληση 14ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Τρίτη 29.11.202218:00
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» Μεικτή Συνεδρίαση (Δια ζώσης και ταυτόχρονα Τηλεδιάσκεψη) (Άρθρο 67 & 5 Ν.3852/10)
1 2
1 2 3 7