Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις
Τετάρτη 8.05.202417:30
Πρόσκληση 14ης Συνεδρίασης Δ.Σ.
Πέμπτη 25.04.202419:30
«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Πέμπτη 25.04.202420:00
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε 2η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής
Πέμπτη 11.04.202410:00
Πρόσκληση σύγκλησης 10ης (έκτακτης-κατεπείγουσας δια περιφοράς) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Τρίτη 26.03.202418:30
Πρόσκληση σύγκλησης 9ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Τετάρτη 20.03.202411:00
Πρόσκληση σύγκλησης 8ης Έκτακτης -Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Τετάρτη 6.03.202418:30
Πρόσκληση σύγκλησης 7ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Δευτέρα 26.02.202418:30
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής
Τρίτη 30.01.202418:00
Πρόσκληση σύγκλησης 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
1 2 3 5
1 2 3 4