Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις
Παρασκευή 15.09.202320:00
Πρόσκληση σύγκλησης 18ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Παρασκευή 15.09.202319:30
Πρόσκληση σύγκλισης 17ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Πέμπτη 7.09.202312:00
Πρόσκληση (έκτακτης-κατεπείγουσας δια περιφοράς) σύγκλησης 16ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Παρασκευή 18.08.202311:00
Πρόσκληση (έκτακτης-κατεπείγουσας δια περιφοράς) σύγκλησης 15ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Δευτέρα 7.08.202320:00
Πρόσκληση στην 14η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Τετάρτη 2.08.202313:00
Πρόσκληση 13ης έκτακτης – κατεπείγουσα συνεδρίασης ΔΣ
Τρίτη 1.08.202320:15
Πρόσκληση 12ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ Σκοπέλου
Τρίτη 1.08.202320:00
Πρόσκληση 11ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ Σκοπέλου
Δευτέρα 24.07.202320:00
Πρόσκληση σύγκλησης στην 10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου (Άρθρο 67 & 5 Ν.3852/10)
1 2 3
1 2 3 12