Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις
Δευτέρα 26.02.202418:30
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής
Τρίτη 30.01.202418:00
Πρόσκληση σύγκλησης 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Δευτέρα 15.01.202419:00
Πρόσκληση σύγκλησης 3ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Δευτέρα 15.01.202418:00
Πρόσκληση σύγκλησης 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Κυριακή 7.01.202412:00
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής
Δευτέρα 18.12.202318:00
Πρόσκληση σύγκλησης 24ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ Σκοπέλου
Τρίτη 5.12.202311:00
Πρόσκληση (έκτακτης-κατεπείγουσας δια περιφοράς) σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 & 5 Ν.3852/10)
Κυριακή 17.12.202312:00
Πρόσκληση για ορκωμοσία νέας Δημοτικής Αρχής
Παρασκευή 29.09.202311:00
Πρόσκληση 19ης έκτακτης – κατεπείγουσας συνεδρίασης ΔΣ Σκοπέλου
1 2 3 4
1 2 3 17