Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις
Τρίτη 20.02.202410:30
Πρόσκληση σύγκλησης 5ης (Τακτικής- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Τρίτη 6.02.202410:30
Πρόσκληση σύγκλησης 4ης (Τακτικής- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Τρίτη 23.01.202410:00
Πρόσκληση σύγκλησης 3ης (Τακτικής- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πέμπτη 18.01.202410:00
Πρόσκληση σύγκλησης 2ης (Κατεπείγουσας- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Τετάρτη 10.01.202410:00
Πρόσκληση σύγκλησης 1ης (Κατεπείγουσας- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Παρασκευή 29.12.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 32ης (Κατεπείγουσας) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 12.12.202313:00
Πρόσκληση σύγκλησης 30ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τετάρτη 6.12.202313:00
Πρόσκληση σύγκλησης 29ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τετάρτη 29.11.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 28 ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
1 2 3 6
1 2 3 26