Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις
Παρασκευή 17.05.202410:30
Πρόσκληση σύγκλησης 16ης (Τακτικής- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Τρίτη 30.04.202410:30
Πρόσκληση σύγκλησης 15ης (Τακτικής- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Τρίτη 23.04.202410:30
Πρόσκληση σύγκλησης 14ης (Τακτικής- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Παρασκευή 12.04.202410:00
Πρόσκληση σύγκλησης 13ης (Κατεπείγουσας- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Τρίτη 9.04.202410:30
Πρόσκληση σύγκλησης 12ης (Τακτικής- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Τρίτη 26.03.202410:30
Πρόσκληση σύγκλησης 11ης (Τακτικής- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πέμπτη 21.03.202410:30
Πρόσκληση σύγκλησης 10ης (Κατεπείγουσας- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Τρίτη 12.03.202410:30
Πρόσκληση σύγκλησης 9ης (Τακτικής- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Δευτέρα 4.03.202410:30
Πρόσκληση σύγκλησης 8ης (Τακτικής- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
1 2 3 7
1 2 3 7