Τρίτη 30 Μαΐου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις
Τρίτη 9.05.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 11ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 2.05.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 10ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 11.04.202317:30
Πρόσκληση σύγκλησης 9ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή 7.04.202312:30
Πρόσκληση σύγκλησης 8ης (τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Δευτέρα 27.03.202309:00 έως 11:00
Πρόσκληση σύγκλησης 7ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 14.03.202309:00 έως 11:00
Πρόσκληση σύγκλησης 6ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 28.02.202309:00 έως 11:00
Πρόσκληση σύγκλησης 5ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τετάρτη 22.02.202309:00 έως 09:30
Πρόσκληση σύγκλησης 4ης (κατεπείγουσας, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 7.02.202309:00 έως 11:00
Πρόσκληση σύγκλησης 3ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής – Τρίτη 07-02-2023
1 2 3 4
1 2 3 14