Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις
Παρασκευή 15.09.202319:00
Πρόσκληση σύγκλησης 22ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τετάρτη 16.08.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 20ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή 28.07.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 19ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Δευτέρα 24.07.202312:00
Πρόσκληση σύγκλησης 18ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 18.07.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 17ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 4.07.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 16ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 27.06.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 15ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 20.06.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 14ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 13.06.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 13ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
1 2 3 5
1 2 3 19