Σάββατο 22 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Δευτέρα 26.02.202418:30
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής
Τρίτη 20.02.202412:00
Πρόσκληση σύγκλησης 2ης (τακτικής) Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσας
Τρίτη 20.02.202410:30
Πρόσκληση σύγκλησης 5ης (Τακτικής- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Τρίτη 6.02.202410:30
Πρόσκληση σύγκλησης 4ης (Τακτικής- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Δευτέρα 5.02.202411:00
Πρόσκληση σύγκλησης 1ης (τακτικής) Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσας
Τρίτη 30.01.202418:00
Πρόσκληση σύγκλησης 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Τρίτη 23.01.202410:00
Πρόσκληση σύγκλησης 3ης (Τακτικής- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πέμπτη 18.01.202410:00
Πρόσκληση σύγκλησης 2ης (Κατεπείγουσας- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Παρασκευή 19.01.202418:00
Πρόσκληση σύγκλησης 1ης (τακτικής) Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου
1 2 3 4 5 6 15