Σάββατο 13 Απριλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Τρίτη 9.05.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 11ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 9.05.202319:00
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Τρίτη 9.05.202318:30
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Τρίτη 2.05.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 10ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πέμπτη 27.04.202310.00
Πρόσκληση σύγκλησης 4ης (Κατεπείγουσας- Διά Ζώσης) Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής
Τρίτη 11.04.202317:30
Πρόσκληση σύγκλησης 9ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 11.04.202318:00
Πρόσκληση σύγκλησης 6ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ Σκοπέλου
Τετάρτη 5.04.202308.00
Πρόσκληση σύγκλησης 2ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκοπέλου
Παρασκευή 7.04.202312:30
Πρόσκληση σύγκλησης 8ης (τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
1 6 7 8 9 10 14