Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Παρασκευή 18.08.202311:00
Πρόσκληση (έκτακτης-κατεπείγουσας δια περιφοράς) σύγκλησης 15ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Τετάρτη 16.08.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 20ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Δευτέρα 7.08.202320:00
Πρόσκληση στην 14η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέμπτη 3.08.202309:00
Πρόσκληση σύγκλησης 7ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Σκοπέλου
Τετάρτη 2.08.202313:00
Πρόσκληση 13ης έκτακτης – κατεπείγουσα συνεδρίασης ΔΣ
Τρίτη 1.08.202320:15
Πρόσκληση 12ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ Σκοπέλου
Τρίτη 1.08.202320:00
Πρόσκληση 11ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ Σκοπέλου
Παρασκευή 28.07.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 19ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Δευτέρα 24.07.202312:00
Πρόσκληση σύγκλησης 18ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
1 6 7 8 9 10 16