Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Νομικά Πρόσωπα / Επιτροπές / Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτικό Συμβούλιο
Share It!

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Ξηντάρης Άγγελος Πρόεδρος ΔΣ

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Βαφίνης Νικόλαος Αντιδήμαρχος
Βούλγαρης Αριστείδης Αντιδήμαρχος
Κουκορίνη-Φύβγα Σταματούλα Αντιδήμαρχος
Αναγνώστου Γεώργιος του Παντελή Μέλος
Δημήτριος Κατσάρης του Νικολάου Μέλος
Ευσταθίου Δημήτριος Μέλος
Ευσταθίου Ιωάννα του Αθανασίου Μέλος
Ιωάννης Ξηρογιάννης του Γεωργίου Μέλος
Καρβέλη Σπυριδούλα Μέλος
Λεμονής Κωνσταντίνος του Παναγιώτη Μέλος
Παπαχρήστος Ηλίας Μέλος
Πατσής Ρηγίνος Μέλος
Ρόδιος Βασίλειος του Νικολάου Μέλος
Σάββα-Γκόλια Μαρία Μέλος
Σοφικίτου-Σίσκου Μαρία Μέλος
Τσουκαλάς Ευάγγελος Μέλος