Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Νομικά Πρόσωπα / Επιτροπές / Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτικό Συμβούλιο
Share It!

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Ξηντάρης Άγγελος Πρόεδρος ΔΣ

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Βαφίνης Νικόλαος Αντιδήμαρχος
Βούλγαρης Αριστείδης Αντιδήμαρχος
Ευσταθίου Δημήτριος Δημοτικός Σϋμβουλος
Ευσταθίου Ιωάννα Δημοτική Σύμβουλος
Θωμά Ουρανία (Νίνα) Δημοτική Σύμβουλος
Κλωνάρη Μάχη Δημοτική Σύμβουλος
Κοχύλης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Μαντάς Δαμιανός - Ανάργυρος (Δάνης) Αντιδήμαρχος
Παπαδαυίδ Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
Πατσής Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
Πατσής Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος
Πατσής Ρηγίνος Δημοτικός Σύμβουλος
Ρόδιος Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος
Ψαρριανού Ελένη Δημοτική Σύμβουλος