Τετάρτη 29 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αποφάσεις
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΑΠΟ 07/02/2024 ΕΩΣ 09/02/2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9ΔΑΟΩ1Δ-ΡΝΩ
29/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 3358
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Εγκατάσταση ηλεκτροδότησης σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον οικισμό Λουτράκι-Γλώσσας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 93Ν8Ω1Δ-ΚΡ6
29/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 3359
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Εγκατάσταση ηλεκτροδότησης σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Νέο Κλήμα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΗΛΙΩ1Δ-2Ρ5
29/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 3360
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024"
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΑ: 62ΖΛΩ1Δ-ΡΦΕ
29/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 3354
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΣΤΙΣ 06/06/2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ148Ω1Δ-ΖΧΩ
29/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 3346
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6Ζ5ΤΩ1Δ-952
29/05/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/540
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9ΜΠ1Ω1Δ-1ΕΛ
28/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 3336
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ν.ΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.110/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΒΑΒΩ1Δ-ΛΥΚ
28/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 3332
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (2η ΔΟΣΗ 2024)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ99ΝΩ1Δ-077
28/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 3331
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 89/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 69ΑΝΩ1Δ-ΤΦΓ
28/05/2024
Αρ. Πρωτ.: Β/539
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1 2 3 1.053