Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Δευτέρα 12.12.202213:00 έως 14:00
Πρόσκληση σύγκλησης 43ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή 2.12.202209.00-10.00
Πρόσκληση σύγκλησης 8ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκοπέλου
Τρίτη 29.11.202218:00
Πρόσκληση 14ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Δευτέρα 28.11.202209:00 έως 09:30,
Πρόσκληση σύγκλησης 41ης (κατεπείγουσας, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 29.11.202218:00
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» Μεικτή Συνεδρίαση (Δια ζώσης και ταυτόχρονα Τηλεδιάσκεψη) (Άρθρο 67 & 5 Ν.3852/10)
Παρασκευή 25.11.202209:00 έως 11:00
Πρόσκληση σύγκλησης 40ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 15.11.202209:00-11:00
Πρόσκληση σύγκλησης 39ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση στην 13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Δευτέρα 14.11.202217:30
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022
1 8 9 10 11 12