Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Πέμπτη 27.04.202310.00
Πρόσκληση σύγκλησης 4ης (Κατεπείγουσας- Διά Ζώσης) Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής
Τρίτη 11.04.202317:30
Πρόσκληση σύγκλησης 9ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 11.04.202318:00
Πρόσκληση σύγκλησης 6ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ Σκοπέλου
Τετάρτη 5.04.202308.00
Πρόσκληση σύγκλησης 2ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκοπέλου
Παρασκευή 7.04.202312:30
Πρόσκληση σύγκλησης 8ης (τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 28.03.202309.00-10.00
Πρόσκληση σύγκλησης 3ης (Τακτικής- Διά περιφοράς) Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής
Τρίτη 28.03.202318:30
Πρόσκληση σύγκλησης 1ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκοπέλου
Δευτέρα 27.03.202309:00 έως 11:00
Πρόσκληση σύγκλησης 7ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τετάρτη 22.03.202318:30
Πρόσκληση σύγκλησης 5ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ Σκοπέλου
1 8 9 10 11 12 15