Σάββατο 22 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Παρασκευή 17.05.202410:30
Πρόσκληση σύγκλησης 16ης (Τακτικής- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Τετάρτη 8.05.202417:30
Πρόσκληση 14ης Συνεδρίασης Δ.Σ.
Τρίτη 30.04.202410:30
Πρόσκληση σύγκλησης 15ης (Τακτικής- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πέμπτη 25.04.202419:30
«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
Τρίτη 23.04.202410:30
Πρόσκληση σύγκλησης 14ης (Τακτικής- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Παρασκευή 12.04.202410:00
Πρόσκληση σύγκλησης 13ης (Κατεπείγουσας- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Κυριακή 14.04.202418:30
Πρόσκληση σύγκλησης 2ης (τακτικής) Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου
Πέμπτη 25.04.202420:00
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε 2η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής
Πέμπτη 11.04.202410:00
Πρόσκληση σύγκλησης 10ης (έκτακτης-κατεπείγουσας δια περιφοράς) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
1 2 3 4 15