Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Νικόλαος Βαφίνης του Δημητρίου