Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Μέλος τουριστικής επιτροπής
Αθηνά Περγαντί Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα
Αικατερίνα Βαϊνά Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα
Αικατερίνα Πατσή
Γεώργιος Αναγνώστου
Γιολδάσης Ιωάννης
Δημήτριος Κάτσαρης
Εμμανουήλ Σοφικίτης
Εύα Καραμεσίνη Πρόεδρος τουριστικής επιτροπής
Ευάγγελος Δρόσος Μέλος
Ιωακείμ Αποστολίδης Μέλος
1 2 3