Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022
Logo Δήμου Σκοπέλου
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ξηντάρης Άγγελος Πρόεδρος ΔΣ 2424350104 inskopelos1@gmail.com
Δήμος Demo

FREE
VIEW