Σάββατο 22 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ξηντάρης Άγγελος Πρόεδρος ΔΣ 2424350104 inskopelos1@gmail.com