Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αντιδήμαρχοι
Βαφίνης Νικόλαος Αντιδήμαρχος 6981219192 dk.glossas@gmail.com
Βούλγαρης Αριστείδης Αντιδήμαρχος 2424350103, 6977701070 antidimarxos@skopelos.gov.gr
1 2