Σάββατο 13 Απριλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αντιδήμαρχοι
Βαφίνης Νικόλαος Αντιδήμαρχος 6981219192 dk.glossas@gmail.com
Βούλγαρης Αριστείδης Αντιδήμαρχος 2424350103, 6977701070 antidimarxos@skopelos.gov.gr
Κοχύλης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 6974122300 antidimarxosg@skopelos.gov.gr
Μαντάς Δαμιανός – Ανάργυρος (Δάνης) Αντιδήμαρχος 6930075208 antidimarxosd@skopelos.gov.gr