Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Ειδικοί Συνεργάτες Δημάρχου
Καθηνιώτη Ειρήνη – Ευλαλία Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου 2424350106 kathinioti@skopelos.gov.gr
Παπαδημητρίου Δημήτρης Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου 2424350105 papadimitriou@skopelos.gov.gr