Σάββατο 13 Απριλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Δήμαρχος
Περίσσης Σταμάτης Δήμαρχος 2424350100 mayor@skopelos.gov.gr Βιογραφικό