Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Δημοτικός Σύμβουλος
Εύα Καραμεσίνη Πρόεδρος τουριστικής επιτροπής
Ευσταθίου Δημήτριος Δημοτικός Σϋμβουλος
Ευσταθίου Ιωάννα Δημοτική Σύμβουλος
Θωμά Ουρανία (Νίνα) Δημοτική Σύμβουλος ninathoma@hotmail.gr
Κλωνάρη Μάχη Δημοτική Σύμβουλος klwnari@gmail.com
Παπαδαυίδ Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος gpapadavid@hotmail.com
Πατσής Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος george_panormos@yahoo.gr
Πατσής Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος patsis_gian@yahoo.gr
Πατσής Ρηγίνος Δημοτικός Σϋμβουλος
Πατσής Ρηγίνος Δημοτικός Σύμβουλος
1 2