Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Δημοτικός Σύμβουλος
Εύα Καραμεσίνη Πρόεδρος τουριστικής επιτροπής
Ευσταθίου Δημήτριος Δημοτικός Σϋμβουλος
1 2 3 6