Σάββατο 3 Ιουνίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Γεώργιος Γκάρας του Χριστοφόρου