Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Γεώργιος Γκάρας του Χριστοφόρου