Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις
Δευτέρα 24.07.202312:00
Πρόσκληση σύγκλησης 18ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 18.07.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 17ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 4.07.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 16ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 27.06.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 15ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 20.06.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 14ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 13.06.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 13ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 9.05.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 11ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 2.05.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 10ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 11.04.202317:30
Πρόσκληση σύγκλησης 9ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7