Σάββατο 13 Απριλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις
Παρασκευή 27.10.202310:00
Πρόσκληση 24ης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 3.10.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 23ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή 15.09.202319:00
Πρόσκληση σύγκλησης 22ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 29.08.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 21ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τετάρτη 16.08.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 20ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή 28.07.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 19ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Δευτέρα 24.07.202312:00
Πρόσκληση σύγκλησης 18ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 18.07.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 17ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 4.07.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 16ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
1 2 3 4 5 7
1 2 3 4 5 6