Σάββατο 13 Απριλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις
Πέμπτη 18.01.202410:00
Πρόσκληση σύγκλησης 2ης (Κατεπείγουσας- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Τετάρτη 10.01.202410:00
Πρόσκληση σύγκλησης 1ης (Κατεπείγουσας- Διά ζώσης) Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Παρασκευή 29.12.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 32ης (Κατεπείγουσας) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 12.12.202313:00
Πρόσκληση σύγκλησης 30ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τετάρτη 6.12.202313:00
Πρόσκληση σύγκλησης 29ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τετάρτη 29.11.202310:00
Πρόσκληση σύγκλησης 28 ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τετάρτη 22.11.202311:00
Πρόσκληση σύγκλησης 27ης (Κατεπείγουσας, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τετάρτη 15.11.202311:00
Πρόσκληση σύγκλησης 26 ης (Τακτικής, διά ζώσης) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Δευτέρα 6.11.202312:00
Πρόσκληση σύγκλησης 25ης (Κατεπείγουσας, δια περιφοράς) Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
1 2 3 4 7
1 2 3 4 6