Σάββατο 13 Απριλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις
Παρασκευή 25.11.202209:00 έως 11:00
Πρόσκληση σύγκλησης 40ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 15.11.202209:00-11:00
Πρόσκληση σύγκλησης 39ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 8.11.202209:00 έως 11:00
Πρόσκληση σύγκλησης 38ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πέμπτη 27.10.202209:00
Πρόσκληση σύγκλησης 37ης (κατεπείγουσας, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 25.10.202219:30
Πρόσκληση σε Διευρυμένη Σύσκεψη Δημοτικού Συμβουλίου
Παρασκευή 7.10.202209:00
Πρόσκληση σύγκλησης 35ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή 23.09.202209:00 έως 11:00
Πρόσκληση σύγκλησης 34ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή 16.09.202209:00 έως 10:00
Πρόσκληση σύγκλησης 33ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πέμπτη 8.09.202209:00 έως 09:30
Πρόσκληση σύγκλησης 32ης (κατεπείγουσας, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
1 4 5 6 7
1 4 5 6