Σάββατο 13 Απριλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις
Δευτέρα 20.02.202317:30
Πρόσκληση σύγκλησης 4ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ για την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023
Παρασκευή 20.01.202311:00-11:30
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου για την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023
Δευτέρα 9.01.202318:00
Πρόσκληση 1ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου – Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023
Παρασκευή 30.12.202216:00 έως 16:30
Πρόσκληση σύγκλησης 15ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δια Περιφοράς (Άρθρο 67 & 5 Ν.3852/10)
Τρίτη 29.11.202218:00
Πρόσκληση 14ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Τρίτη 29.11.202218:00
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» Μεικτή Συνεδρίαση (Δια ζώσης και ταυτόχρονα Τηλεδιάσκεψη) (Άρθρο 67 & 5 Ν.3852/10)
Πρόσκληση στην 13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Δευτέρα 14.11.202217:30
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022
Δευτέρα 31.10.202211:00
Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
1 2 3 4 5
1 2 3 4