Σάββατο 13 Απριλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις
Κυριακή 7.01.202412:00
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής
Δευτέρα 18.12.202318:00
Πρόσκληση σύγκλησης 24ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ Σκοπέλου
Τρίτη 5.12.202311:00
Πρόσκληση (έκτακτης-κατεπείγουσας δια περιφοράς) σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 & 5 Ν.3852/10)
Κυριακή 17.12.202312:00
Πρόσκληση για ορκωμοσία νέας Δημοτικής Αρχής
Παρασκευή 29.09.202311:00
Πρόσκληση 19ης έκτακτης – κατεπείγουσας συνεδρίασης ΔΣ Σκοπέλου
Παρασκευή 15.09.202320:00
Πρόσκληση σύγκλησης 18ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Παρασκευή 15.09.202319:30
Πρόσκληση σύγκλισης 17ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Πέμπτη 7.09.202312:00
Πρόσκληση (έκτακτης-κατεπείγουσας δια περιφοράς) σύγκλησης 16ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
Παρασκευή 18.08.202311:00
Πρόσκληση (έκτακτης-κατεπείγουσας δια περιφοράς) σύγκλησης 15ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου
1 2 3 4 5
1 2 3 4