Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Προσκλήσεις Συνεδριάσεων
Τρίτη 8.11.202209:00 έως 11:00
Πρόσκληση σύγκλησης 38ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Δευτέρα 7.11.202209.00-10.30
Πρόσκληση σύγκλησης 13ης (Τακτικής- Διά περιφοράς) Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής
Δευτέρα 31.10.202211:00
Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πέμπτη 27.10.202209:00
Πρόσκληση σύγκλησης 37ης (κατεπείγουσας, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Τρίτη 25.10.202219:30
Πρόσκληση σε Διευρυμένη Σύσκεψη Δημοτικού Συμβουλίου
Παρασκευή 7.10.202209:00
Πρόσκληση σύγκλησης 35ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Δευτέρα 26.09.202209.00-09.30
Πρόσκληση σύγκλησης 11ης (Τακτικής- Διά περιφοράς) Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής
Παρασκευή 23.09.202209:00 έως 11:00
Πρόσκληση σύγκλησης 34ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Παρασκευή 16.09.202209:00 έως 10:00
Πρόσκληση σύγκλησης 33ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
1 11 12 13 14