Σάββατο 13 Απριλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αποφάσεις
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΟΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΧ5ΝΩ1Δ-ΝΕΧ
05/02/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/123
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΕΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 600ΚΩ1Δ-9Ρ3
05/02/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/124
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΟΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΨΨΠΩ1Δ-ΩΜΧ
05/02/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/122
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΕΟΥ ΙΔΟΧ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΗΛΙΑΣ) ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 (ΑΠΟ 7/1/2020 ΕΩΣ 31/1/2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 90ΤΚΩ1Δ-ΗΦΑ
05/02/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/126
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 (ΑΠΟ 07/01/2020 ΕΩΣ 31/01/2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΥΤ9Ω1Δ-ΕΜΣ
05/02/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/125
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΟΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΩΒΓΩΩ1Δ-ΔΗΜ
05/02/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/122
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΩΚΦΩ1Δ-4Γ9
05/02/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/118
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 67Ε3Ω1Δ-ΞΣΕ
05/02/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/117
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΖΠΡΩ1Δ-Γ3Λ
05/02/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/120
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 626ΙΩ1Δ-Γ0Θ
05/02/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/115
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΟΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΩΘΚΦΩ1Δ-ΓΡ2
05/02/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/123
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΕΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 67ΚΟΩ1Δ-ΙΡ8
05/02/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/124
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1 994 995 996 997 998 1.026