Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αποφάσεις
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ) ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ 4/3/2020 ΕΩΣ 8/3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΗΗΩ1Δ-ΚΥΙ
05/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1727
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Περί παραχώρησης ή μη της αίθουσας του Ξενία, στο μελετητικό γραφείο – ΚΥΔ (Γεώργιος Δημόκας) από 27-02- έως 10/03/2020, για τις δηλώσεις καλλιέργειας
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΑ: ΨΩΥΔΩ1Δ-ΜΦ6
05/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1427
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΟΓΑ χαρτοσήμου (1228),ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ (1229),Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Β/184
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ0Ν0Ω1Δ-ΗΒΘ
04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/242
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ. ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ Ν.3986/11 ΧΕΠ: Β/184
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9ΩΖΨΩ1Δ-ΜΤΝ
04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/241
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 43/2020 ΠΕΡΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΕΥΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΩΕΦ7Ω1Δ-Ζ36
04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/240
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΕΝΘΩ1Δ-ΚΔΝ
04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Α/280
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 27/2020 ΠΕΡΙ 1ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡ-ΣΜΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9Ξ26Ω1Δ-312
04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/239
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9ΩΣΓΩ1Δ-1ΑΕ
04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Α/279
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ CONTAINERS
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΑΝΜΩ1Δ-Ξ13
04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 1702
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΤ/ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΛΛ5Ω1Δ-ΤΓΛ
04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/238
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΨΚΞΩΩ1Δ-ΥΒ9
04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/237
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΖΧΦΩ1Δ-ΜΒΕ
04/03/2020
Αρ. Πρωτ.: Β/236
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1 995 996 997 998 999 1.046