Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αποφάσεις
Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για το έτος 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΔΑ: ΨΤΙ3Ω1Δ-ΧΞΦ
02/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 7427
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος για τη λήψη αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής επί εξωδίκου συμβιβασμού και κατάργησης δίκης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΔΑ: 6ΦΖΤΩ1Δ-ΣΕ2
02/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 7424
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ 5/8 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΝΙΚ. Ι. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ (από 7ο/2019 μέχρι 10ο/2023)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 6ΗΖ3Ω1Δ-ΩΒΩ
01/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 7480
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Εγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών του Δημάρχου κ. Περίσση για εκτέλεση υπηρεσίας το διάστημα από 29/11 έως 12/12/2023 στην Αθήνα και τη Δημητσάνα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΑ: ΨΔΡΒΩ1Δ-ΩΒΖ
01/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 7422
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕΣΩ Ι-ΒΑΝΚ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΒΧΩ1Δ-ΟΓ9
01/12/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/1258
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Εγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός ορίων του νομού
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΑ: ΨΤΕΡΩ1Δ-9Θ3
01/12/2023
Αρ. Πρωτ.: 7421
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΤ/ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 9Ψ6ΔΩ1Δ-ΟΕ9
01/12/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/1256
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΤ/ΔΦ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: 60ΗΦΩ1Δ-Δ4Χ
01/12/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/1257
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 23/10/23 ΕΩΣ 22/11/2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΑ: ΩΖΛΝΩ1Δ-ΞΕΩ
01/12/2023
Αρ. Πρωτ.: Β/1255
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1 2 3 942