Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Τμήμα Πολεοδομίας
Share It!
Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που ανήκουν στο Τμήμα Πολεοδομίας αναλύονται στα υπαγόμενα Γραφεία και μπορούν να αναγνωστούν πατώντας πάνω στην αντίστοιχη υπαγόμενη υπηρεσία απτο πλάγιο μενού.

Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Συρίγου Μαρία 2424022607 poleodomia@skopelos.gov.gr