Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, και Πολιτικής Προστασίας
Share It!
Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που ανήκουν στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, και Πολιτικής Προστασίας αναλύονται στα υπαγόμενα Γραφεία και μπορούν να αναγνωστούν πατώντας πάνω στην αντίστοιχη υπαγόμενη υπηρεσία απτο πλάγιο μενού.

Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μαρούλη Βάσω 6983087468