Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022
Logo Δήμου Σκοπέλου
Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο
Share It!
Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που ανήκουν στις Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο μπορούν να αναγνωστούν επιλέγοντας και πατώντας πάνω στην αντίστοιχη υπαγόμενη υπηρεσία απτο δεξιά πλάγιο μενού.

Δήμος Demo

FREE
VIEW