Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Υπηρεσίες Τοπικής Οικονoμικής Ανάπτυξης
Share It!
Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που ανήκουν στις Υπηρεσίες Τοπικής Οικονoμικής Ανάπτυξης μπορούν να αναγνωστούν επιλέγοντας και πατώντας πάνω στην αντίστοιχη υπαγόμενη υπηρεσία απτο δεξιά πλάγιο μενού.