Παρασκευή 19 Απριλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Οικονομικά Στοιχεία
Έτος 2024
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023
Έτος 2024
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024
Δεκέμβριος 2023
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡ-ΣΜΟΥ
Νοέμβριος 2023
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡ-ΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Έτος 2023
Τριμηνιαία έκθεση αποτ. εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2023
Οκτώβριος 2023
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡ-ΣΜΟΥ
Σεπτέμβριος 2023
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Έτος 2023
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
Αύγουστος 2023
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
Αύγουστος 2023
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
Αύγουστος 2023
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΣ 2023
Αύγουστος 2023
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
Έτος 2023
Τριμηνιαία έκθεση αποτελ. εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2023
Ιούλιος 2023
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
Ιούλιος 2023
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ιούλιος 2023
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ιούλιος 2023
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Έτος 2023
ΑΔΣ 93-2023 Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης πρ-σμού Α’ τριμ. 2023
Έτος 2023
Τριμηνιαία έκθεση αποτελ. εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2022
Έτος 2023
Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2023
Δεκέμβριος 2022
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡ-ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Έτος 2022
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
Έτος 2022
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Νοέμβριος 2022
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡ-ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Οκτώβριος 2022
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡ-ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Έτος 2022
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
Σεπτέμβριος 2022
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡ-ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Αύγουστος 2022
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡ-ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ιούλιος 2022
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡ-ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
Έτος 2022
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022
Έτος 2022
ΑΠΟΦΑΣΗ 94-2023 Ο.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022
Ιούνιος 2022
Εκτέλεση Πρ/σμού Ιούνιος 2022
Μάιος 2022
Εκτέλεση Πρ/σμού Μάιος 2022
Έτος 2022
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
Απρίλιος 2022
Εκτέλεση Πρ/σμού Απρίλιος 2022
Μάρτιος 2022
Εκτέλεση Πρ/σμού Μάρτιος 2022
Φεβρουάριος 2022
Εκτέλεση Πρ/σμού Φεβρουαρίου 2022
Ιανουάριος 2022
Εκτέλεση Πρ/σμού Ιανουάριος 2022
Έτος 2021
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021
Έτος 2021
ΑΠΟΦΑΣΗ 105-2022 Ο.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021
Έτος 2020
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
Έτος 2019
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
Έτος 2018
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
Έτος 2017
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
Έτος 2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
Έτος 2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
Έτος 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
Έτος 2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
Έτος 2012
ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓ. Δ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2012
Έτος 2012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Έτος 2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011