Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Μηνιαίοι Απολογιστικοί Πίνακες Οικονομικά Στοιχεία
Αύγουστος 2023
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
Αύγουστος 2023
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΣ 2023
Αύγουστος 2023
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
Ιούλιος 2023
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ιούλιος 2023
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ιούλιος 2023
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Δεκέμβριος 2022
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡ-ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Νοέμβριος 2022
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡ-ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Οκτώβριος 2022
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡ-ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Σεπτέμβριος 2022
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡ-ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Αύγουστος 2022
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡ-ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ιούλιος 2022
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡ-ΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
Ιούνιος 2022
Εκτέλεση Πρ/σμού Ιούνιος 2022
Μάιος 2022
Εκτέλεση Πρ/σμού Μάιος 2022
Απρίλιος 2022
Εκτέλεση Πρ/σμού Απρίλιος 2022
Μάρτιος 2022
Εκτέλεση Πρ/σμού Μάρτιος 2022
Φεβρουάριος 2022
Εκτέλεση Πρ/σμού Φεβρουαρίου 2022
Ιανουάριος 2022
Εκτέλεση Πρ/σμού Ιανουάριος 2022