Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Νομικά Πρόσωπα / Επιτροπές / Δημοτικό Συμβούλιο Οικονομική Επιτροπή
Share It!

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Περίσσης Σταμάτης Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Βούλγαρης Αριστείδης Αντιδήμαρχος

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Βαφίνης Νικόλαος Αντιδήμαρχος
Αναγνώστου Γεώργιος του Παντελή Μέλος
Καρβέλη Σπυριδούλα Μέλος
Σάββα-Γκόλια Μαρία Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Ευσταθίου Ιωάννα Δημοτική Σύμβουλος
Πατσής Ρηγίνος Δημοτικός Σύμβουλος
Ιωάννης Ξηρογιάννης του Γεωργίου Αναπληρωματικό Μέλος
Σοφικίτου-Σίσκου Μαρία Αναπληρωματικό Μέλος