Τρίτη 25 Ιουνίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Νομικά Πρόσωπα / Επιτροπές / Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτική Επιτροπή
Share It!

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Βούλγαρης Αριστείδης Αντιδήμαρχος

Αντιπρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Πατσής Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Βαφίνης Νικόλαος Αντιδήμαρχος
Θωμά Ουρανία (Νίνα) Δημοτική Σύμβουλος
Πατσής Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Κλωνάρη Μάχη Δημοτική Σύμβουλος
Μαντάς Δαμιανός - Ανάργυρος (Δάνης) Αντιδήμαρχος
Ρόδιος Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος
Ψαρριανού Ελένη Δημοτική Σύμβουλος