Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
Νομικά Πρόσωπα / Επιτροπές / Δημοτικό Συμβούλιο Οικονομική Επιτροπή
Share It!

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Περίσσης Σταμάτης Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Βούλγαρης Αριστείδης Αντιδήμαρχος

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Βαφίνης Νικόλαος Αντιδήμαρχος
Κουκορίνη-Φύβγα Σταματούλα Αντιδήμαρχος
Αναγνώστου Γεώργιος του Παντελή Μέλος
Καρβέλη Σπυριδούλα Μέλος
Σάββα-Γκόλια Μαρία Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Ευσταθίου Ιωάννα του Αθανασίου Αναπληρωματικό Μέλος
Ιωάννης Ξηρογιάννης του Γεωργίου Αναπληρωματικό Μέλος
Πατσής Ρηγίνος Αναπληρωματικό Μέλος
Σοφικίτου-Σίσκου Μαρία Αναπληρωματικό Μέλος