Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Πρωτόκολλο – Τηλεφωνικό Κέντρο
Share It!
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Ακριβόπουλος Χρήστος Υπάλληλος 2424350100 protok@skopelos.gov.gr