Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023
Logo Δήμου Σκοπέλου
ΚΕΠ Σκοπέλου
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Βασιλούδη Ιωάννα Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2424029064 d.skopelou@kep.gov.gr