Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022
Logo Δήμου Σκοπέλου
ΚΕΠ Γλώσσας
Share It!
Προσωπικό
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Τζανετή Καλλιόπη 2424034480 tzaneti138p@kep.gov.gr
Δήμος Demo

FREE
VIEW