Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
Share It!
Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που ανήκουν στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών αναλύονται στα υπαγόμενα Γραφεία και μπορούν να αναγνωστούν πατώντας πάνω στην αντίστοιχη υπαγόμενη υπηρεσία απτο πλάγιο μενού.