Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022
Logo Δήμου Σκοπέλου
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσίων
Share It!
Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που ανήκουν στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσίων αναλύονται στα υπαγόμενα Γραφεία και μπορούν να αναγνωστούν πατώντας πάνω στην αντίστοιχη υπαγόμενη υπηρεσία απτο πλάγιο μενού.

Δήμος Demo

FREE
VIEW