Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Γραφείο Παιδικού Σταθμού
Share It!
Αρμοδιότητες

Το Γραφείο Παιδικού Σταθμού είναι αρμόδιο για τη οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου και ειδικότερα:

  1. Φροντίζει για την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα νηπίων ηλικίας δυόμισι (2,5) έως έξι (6) ετών εργαζόμενων μητέρων, με την καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία
  2. Μεριμνά για την πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών
  3. Παρακολουθεί και υλοποιεί την προπαρασκευή τους, για τη φυσική μετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.