Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022
Logo Δήμου Σκοπέλου
Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας
Share It!
Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που ανήκουν στις Υπηρεσίες Κοινονικής Προστασίας μπορούν να αναγνωστούν επιλέγοντας και πατώντας πάνω στην αντίστοιχη υπαγόμενη υπηρεσία απτο δεξιά πλάγιο μενού.

Δήμος Demo

FREE
VIEW