Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
Logo Δήμου Σκοπέλου
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τη Γλώσσα
Share It!
Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες στη Γλώσσα μπορούν να αναγνωστούν πατώντας πάνω στην αντίστοιχη υπαγόμενη υπηρεσία απτο πλάγιο μενού.